Ποδονάρια: Γιατί είναι απαραίτητα σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον

Η χρήση των ποδοναρίων παρέχει ένα φυσικό εμπόδιο μεταξύ των μικροοργανισμών και του χρήστη.

Προσφέρει προστασία, βοηθώντας στην πρόληψη της μόλυνσης από τα χέρια, τα μάτια, τα μαλλιά και οποιεσδήποτε άλλες εκτεθειμένες περιοχές του σώματος και από την είσοδο ή την έξοδο από το ελεγχόμενο περιβάλλον.

Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αποτελεσματικό να υπάρχει ένα σύστημα προστασίας και ελέγχου το οποίο να διαθέτει καλύμματα παπουτσιών μιας χρήσης.

Τα καλύμματα παπουτσιών που χρησημοποιούμε στην κλινική μας είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες του χώρου εργασίας μας και είναι πρωταρχικής σημασίας ότι  διατίθενται σωστά και σύμφωνα με αυστηρή διαδικασία.

Η χρήση καλύμματος παπουτσιών μιας χρήσης βοηθά στη διατήρηση ενός αποστειρωμένου περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα εξαλείφεται ο κίνδυνος μόλυνσης στην καθαρή αίθουσα και στον χρήστη.