Μέθοδος Ενεργοποιημένων αιμοπεταλίων – PRP

Οι σύγχρονες θεραπείες αναγέννησης ιστών και ταχύτερης επούλωσης τους είναι α αυτόλογες,προκύπτουν δηλαδή από τον ίδιο τον οργανισμό.

Το prp δεν ενέχει κανέναν κίνδυνο μετάδοσης ασθενειών ή πρόκλησης αλλεργιών καθώς όπως προαναφέρθηκε είναι αυτόλογο.

Η εφαρμογή του είναι απλή όπως και η διαδικασία παραγωγής του:
1.Πραγματοποιείται αιμοληψία στον ασθενή
2.φυγοκέντρηση αίματος σε επιλεγμένους χρόνους ανάλογα με το επιθυμητό προϊόν
3.είτε έγχυση του στους μαλακούς ιστούς αν πρόκειται για prp είτε προώθηση στο μετεξακτικο φατνιο ή στην ελλειμματική περιοχή του Prf και στη συνέχεια συρραφή του με ή χωρίς χρήση μεμβράνης.

Στην οδοντιατρική χρισημοποιείται κατά κόρων σε:
1.περιοδοντικες θεραπείες
2.αφαίρεση δοντιών και κύστεως
3.τοποθέτηση εμφυτευμάτων

Έχουν παρατηρηθεί λοιπόν θέαματικα αποτελέσματα με τη χρήση prp και Prf στην οδοντιατρική χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας σ όλες τις επιστήμες υγείας.Στο ιατρείο μας μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις νέες μεθόδους και να τις δείτε ζωντανά να συμβαίνουν προς όφελος του οργανισμού σας.