ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΣΚΟΥΡΑ ΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΛΑ;

Το χρώμα των δοντιών μας είναι κάτι που μας απασχολεί ιδιαίτερα καθώς το χαμόγελο αποτελεί το πιο έντονο χαρακτηριστικό του προσώπου μας.

Όλοι έχουμε παρατηρήσει διαφορές στο χρώμα μεταξύ των δοντιών μας κάτι που συχνά μας προβληματίζει, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό. Σε μια οδοντοστοιχία μόνιμων δοντιών, οι κεντρικοί τομείς και τα φύματα των οπισθίων δοντιών έχουν πιο λευκό χρώμα από τους πλάγιους τομείς και εκείνοι με τη σειρά τους από τους κυνόδοντες, οι οποίοι είναι πάντα πιο σκούροι από τα υπόλοιπα δόντια. Αυτό αποτελεί μορφολογικό χαρακτηριστικό κάθε ομάδας δοντιών, το οποίο καθορίζεται από τη φύση.

Άλλη περίπτωση διαφοράς χρώματος μεταξύ των δοντιών σε μια στοματική κοιλότητα, μπορεί να οφείλεται σε νέκρωση κάποιου δοντιού, όπου παρατηρείται αλλαγή χρώματος συνήθως πιο καφέ, πιο σκούρο από την αρχική του χροιά. Επίσης αλλαγή χρώματος μπορεί να συμβεί ύστερα από τη διαδικασία της απονεύρωσης.

Επιπλέον κάποια δόντια μπορεί να έχουν υποστεί μεγαλύτερη φθορά από κάποια άλλα, να έχουν ρωγμές, μικροκατάγματα και να απορροφούν στα σημεία αυτά περισσότερες χρωστικές από τα γειτονικά υγιή δόντια, με αποτέλεσμα να φαίνονται πιο σκούρα.