ΟΨΕΙΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ορθοδοντική θεραπεία είναι μια σύνθετη θεραπεία η οποία ξεκινά πολλές φορές από την παιδική ηλικία και έχει στόχο την βελτίωση της λειτουργικότητας του στοματογναθικού συστήματος και της αισθητικής του χαμόγελου. Ακριβώς επειδή τα προβλήματα είναι ποικίλα, πολλές φορές δεν αντιμετωπίζονται έγκαιρα και είναι πιθανό μετά το πέρας της θεραπείας να χρειαστεί παρέμβαση του οδοντιάτρου για την τελειοποίηση της αισθητικής.

Η λιγότερο παρεμβατική μέθοδος χωρίς να επηρεάσει καθόλου τα δόντια, είναι οι όψεις ρητίνης.

Τα κενά που μπορεί να έχουν παραμείνει μετά την ορθοδοντική θεραπεία ή κάποια στροφή των δοντιών που δεν ήταν δυνατό να διορθωθεί , μπορεί να «καμουφλαριστούν» με προσθήκη ρητίνης.
Επομένως όλες οι οδοντιατρικές ειδικότητες συνεργάζονται και αλληλοβοηθιούνται ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα λειτουργικά και αισθητικά.