Επανερχόμαστε σε λειτουργία πέρα από τα επείγοντα περιστατικά, από τη Δευτέρα 4 Μαϊου 2020

• Χρησιμοποιούμε μάσκες FFP2 ή FFP3 ή Ν95 ή ΚΝ95 μάσκα.

• Μίας χρήσης χειρουργικά γάντια.

• Προστατευτικά γυαλιά με μετωπική και πλευρική κάλυψη. Ασπίδα προστασίας.

• Μίας χρήσης χειρουργικές μπλούζες αδιάβροχες εσωτερικά και εξωτερικά.

• Χρησιμοποιούνται στο οδοντιατρείο διαφορετικά παπούτσια από εκείνα των άλλων χώρων κυκλοφορίας η εναλλακτικά καλύπτονται με ποδονάρια μίας χρήσης.

• Χρησιμοποιούμε μίας χρήσης καλυπτικό κεφαλής όταν βρισκόμαστε στο χώρο θεραπείας και πραγματοποιούνται εργασίες με πιθανή έκλυση αερολύματος.

• Δεν επιτρέπονται κοσμήματα στα χέρια, όπως και οιουδήποτε είδους βραχιόλια, έτσι ώστε να διευκολύνεται στο μέγιστο το πλύσιμο και η απολύμανση.

• Τα κινητά μας τηλέφωνα παραμένουν στο χώρο που αλλάζουμε τα ρούχα ή εάν τα έχουμε στο χώρο της εργασίας, καλύπτονται με μεμβράνη ή απολυμαίνονται συχνά με αλκοολούχα διαλύματα.

• Συστήνεται στους ασθενές να φυλάσσουν το κινητό τους στην τσάντα ή κάποια τσέπη του ρουχισμού τους.

• Πριν την έναρξη μίας συνεδρίας, ξεπλένει ο ασθενής με διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου 1% (αραιωμένο οξυζενέ) για περίπου 30 δευτερόλεπτα, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το ιικό φορτίο στη στοματική κοιλότητα.

• Οι μάσκες FFP2 / FFP3 αλλάζονται μετά το πέρας κάθε μέρας (ο χρόνος επιτρεπόμενης χρήσης τους είναι 8-10 ώρες). Τυχόν επαναχρησιμοποιημένες μάσκες, αποστειρώνονται βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή. Οι συγκεκριμένες μετά από κάθε ασθενή αφαιρούνται με ασφαλή τρόπο μετά την ολοκλήρωση κάθε περιστατικού και εναποτίθενται σε μίας χρήσης νεφροειδές ή άλλο μιας χρήσης περιέκτη.

• Για όλες τις πράξεις που εκλύεται αερόλυμα είναι επιβεβλημένη η χρήση ατομικής προσωπίδας, που θα καθαρίζεται και απολυμαίνεται με τη χρήση κατάλληλων υλικών.

• Για πράξεις που δεν εκλύεται αερόλυμα (εξέταση, αποτύπωση, χειρουργικές μικροεπεμβάσεις, εξαγωγές) χρησιμοποιείται χειρουργική μάσκα, κάτω από την απαραίτητη προσωπίδα.

• Αποφεύγονται εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν αερόλυμα. Εάν είναι απολύτως αναγκαίο, τότε η χρήση απομονωτήρα είναι η απόλυτη ένδειξη.

• Περιορίζεται στο ελάχιστο η χρήση της πολλαπλής υδροαεροσύριγγας.

• Χρησιμοποίηση ισχυρής αναρρόφησης από το προσωπικό του οδοντιατρείου κατά τη διενέργεια των περισσοτέρων πράξεων.

• Όλες οι χειρολαβές (και τα στόμια των αεροσυρίγγων) αποστειρώνονται στον αυτόκαυστο κλίβανο, μετά από κάθε ασθενή.

• Όταν αφαιρούμε ακίνητες ορθοδοντικές συσκευές προσπαθούμε για την αποφυγή κατά το δυνατόν δημιουργίας αερολύματος.

• Μετά από κάθε συνεδρία, απολυμαίνουμε όλες τις επιφάνειες που τυχόν ήρθε σε επαφή ο ασθενής και σε ακτίνα περίπου δυο (2) μέτρων με κατάλληλο απολυμαντικό διάλυμα με βάση πολυαλκοόλες και ενώσεις του τεταρτοταγούς αμμωνίου ή υποχλωριώδες νάτριο. Κατά τον ίδιο τρόπο απολυμαίνονται οι επιφάνειες περιφερικά της έδρας (πάγκοι, ερμάρια, λαβές ντουλαπιών, διακόπτες και ποδοδιακόπτες).

• Είμαστε επαρκώς ενημερωμένοι για το χρόνο δράσης των απολυμαντικών μέσων.

• Πληκτρολόγιο και ποντίκι Η/Υ που βρίσκονται στο χώρο του οδοντιατρείου απολυμαίνονται μετά από κάθε ασθενή ή καλύπτονται με μεμβράνες μίας χρήσης.

• Όλα τα χρησιμοποιημένα είδη (ποτηράκια, σιελαντλίες, αναρροφήσεις, γάντια μάσκες, μπλούζες κ.λ.π.) τα διαχειριζόμαστε σαν επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα.

Η συσκευασία των απορριμμάτων να γίνεται με διπλά γάντια, τα οποία θα απορριφθούν στη συνέχεια σε συγκεκριμένο σάκο χαμηλής διαπερατότητας. Η περίδεση του σάκου διενεργείται φορώντας νέο/καθαρό ζεύγος γάντια, τα οποία θα απορριφθούν στον ειδικό κάδο και ακολουθεί επιμελημένο πλύσιμο των χεριών.

• Επιμελημένος καθαρισμός της τουαλέτας των ασθενών εφόσον ο/η ασθενής ή άτομο που τον/την συνόδευε έκανε χρήση.

• Καθαρισμός του δαπέδου του ιατρείου με κατάλληλο απολυμαντικό/καθαριστικό διάλυμα, συμβατό με το δάπεδο.

• Επιτήρηση καθαριστριών ή συνεργείων καθαρισμού κατά την ημερήσια ή εβδομαδιαία καθαριότητα του ιατρείου.