ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗ) ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΑ ΔΟΝΤΙΟΥ

Η ενδοδοντική θεραπεία είναι μια διαδικασία που απαιτεί ακρίβεια και εξειδικευμένη γνώση από πλευράς οδοντιάτρου. Πραγματοποιείται για να σώσει ένα δόντι το οποίο έχει υποστεί αλλοίωση του πολφού (νεύρου) από την εξαγωγή.

Η ενδοδοντική θεραπεία είναι πολύτιμη οδοντιατρική πράξη, καθώς σώζει το δόντι από την εξαγωγή. Αξίζει να σημειωθεί ότι τίποτα τεχνητό δεν μπορεί να υποκαταστήσει το φυσικό μας δόντι και η απονεύρωση, μας επιτρέπει να το διατηρήσουμε στο φραγμό.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία καθαρισμού του νεύρου των ριζών και η έμφραξη με ειδικά υλικά , πρέπει να πραγματοποιηθεί η κατάλληλη προσθετική αποκατάσταση, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος κατάγματος.

Μια συνολική ορθή προσέγγιση του απονευρωμένου δοντιού, εξασφαλίζει την μακροβιότητα του στο φραγμό.