Συμβατικό ή ψηφιακό αποτύπωμα

Τα τελευταία χρόνια η οδοντιατρική, όπως και οι περισσότεροι κλάδοι της ιατρικής εξελίσσονται καθημερινά.

Η προσθετική οδοντιατρική καλύπτει μεγάλο φάσμα διαδικασιών και η εξέλιξη είναι απαραίτητη καθώς ωφελούνται οι γιατροί αλλά και οι ασθενείς.
Παρακάτω θα αναλυθούν τα πλεονεκτήματα του ψηφιακού αποτυπώματος, καθώς και οι διαφορές μεταξύ συμβατικού και ψηφιακού.

Τα συμβατικά αποτυπώματα εδώ και χρόνια είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο και χρήση αρκετών αποτυπωτικών υλικών.

Τα αποτυπωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται , δημιουργούν δυσάρεστη αίσθηση στους ασθενείς, καθώς είναι παχύρευστα και η τοποθέτηση δισκαρίων στο στόμα ενεργοποιεί το αντανακλαστικό εξεμέσεως. Στο ψηφιακό αποτύπωμα όλες οι παραπάνω διαδικασίες προσπερνούνται, καθώς η αποτύπωση γίνεται με τη βοήθεια SCAN.

Ο γιατρός αποτυπώνει όλη την στοματική κοιλότητα , δημιουργώντας στον υπολογιστή ένα 3D εκμαγείο, το οποίο αποστέλεται στο τέλος της συνεδρίας στον οδοντοτεχνίτη. Η τόσο έγκυρη αποστολή των αποτυπωμάτων είναι ακόμη ένα βασικό πλεονέκτημα, καθώς ο τεχνίτης ξεκινάει χωρίς καθυστερήσεις να εργάζεται πάνω στην δουλειά.

Ένα ακόμη βασικό πλεονέκτημα όσον αφορά το χρόνο, είναι ότι η συνεδρία αποτύπωσης διαρκεί πολύ λιγότερο όταν αποτυπώνουμε ψηφιακά, κάτι που ωφελεί τους ασθενείς αλλά και τους γιατρούς που έχουν το πλεονέκτημα σωστής οργάνωσης του προγράμματος του ιατρείου τους.

Ακόμη ένας λόγος να επιλέξουμε την ψηφιακή αποτύπωση είναι η ακρίβεια που μας προσφέρει. Η απόδοση και η λεπτομέρεια των προς αποτύπωση περιοχών, είναι εξαιρετική και έτσι αποφεύγονται τα μειονεκτήματα της κλασικής αποτύπωσης (αλλοιώσεις και αλλαγή διαστάσεων των αποτυπωτικών υλικών).

Με τα ψηφιακά αποτυπώματα μπορούμε να δημιουργήσουμε όλοκεραμικές αποκαταστάσεις για μονήρης στεφάνες, γέφυρες, όψεις και εμφυτεύματα. Οι αποκαταστάσεις που προέρχονται από ψηφιακή αποτύπωση, προσφέρουν άριστη εφαρμογή στα ούλα και κατά κανόνα καλύτερη εφαρμογή από τις αποκαταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί από συμβατικά αποτυπώματα.
Κλείνοντας, κάθε γιατρός πρέπει να ακολουθεί τα βήματα της επιστήμης για να προσφέρει στον ασθενή του το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα!